Career

Available positions
in Astrum LT

Looking for a job? Here is an overview of current job openings

All available positions in Astrum LT can be found on this page. Here you can also apply for a given position.

Looking for a job? Here is an overview of current job openings
Job title
Employment
Location

Daily work relates to carrying out various types of production tasks using various production tools. These tasks are focused on processing of the wafer samples being used for testing technological procedures and on processing of the wafers within subsequent serial production. The Engineer will work with production tools within plasma cluster at the beginning.

After gaining practice on the abovementioned tools, the engineer will extend his responsibility with the next production tools.

Responsibilities

 • Take responsibility for the assigned production tools and their operation for processing 4” and 6” semiconductor wafers.

 • Continuously improve knowledge in the field of semiconductor production processes.

 • Ensure that production tools and their operation comply with safety regulations.

 • Identify and familiarize yourself with auxiliary equipment required to assigned production tools.

 • Maintain tools to ensure reproducible production and their high availability.

 • Monitor and analyze quality of production steps. Support ongoing production and product development.

 • Support cleanroom operation by accepting responsibility for specific spaces and/or equipment and/or supplies.

 • Cooperate with management and peers on production process optimization.

Requirements

 • High school or university education in the technical field, ideally electronics, physics, material sciences, semiconductors or similar.
 • The position is suitable for fresh graduates.
 • Ability to work in a cleanroom environment (experience of working in a cleanroom environment is an advantage).
 • Basic knowledge of vacuum technology, electrical engineering, and solid-state physics.
 • Willing to learn new things.
 • English language level sufficient to work with technical literature and for technical communication with colleagues.
 • Teamwork, good communication skills, sense of responsibility and accuracy, politeness.

We offer

 • Opportunity to work in unique semiconductor production facility.
 • Career growth, professional education.
 • Competitive and motivating salary.
 • Nice and friendly working environment.
 • Support of leisure time activities.
 • 5 weeks of holidays and 3 days of personal leave.
 • And additional benefits.

 

Applications, containing CV, cover letter, contacts of references, and any other material a candidate considers relevant, should be sent to office@astrumlt.com.

Denní práce se týká provádění různých typů výrobních úkolů s využitím různých výrobních strojů. Tyto úkoly jsou zaměřeny na zpracování vzorků waferů používaných pro testování technologických postupů a na zpracování waferů v rámci následné sériové výroby. Inženýr bude zpočátku pracovat s výrobními stroji v rámci plazmového klastru.

Po získání praxe na výše uvedených strojích rozšíří inženýr svou odpovědnost o další výrobní stroje.

Náplň práce

 • Převezít odpovědnost za přidělené výrobní stroje a jejich provoz při zpracování 4" a 6" polovodičových waferů. 

 • Neustále si prohlubovat znalosti v oblasti procesů  výroby polovodičů.

 • Zajišťovat aby výrobní stroje a jejich provoz byly v souladu s bezpečnostními předpisy.

 • Seznámit se s pomocným zařízeními potřebnými pro přidělené výrobní stroje.

 • Udržovat stroje aby byla zajištěna reprodukovatelná výroba a jeich provozuschopnost.

 • Sledovat a analyzovat kvalitu výrobních kroků, a tím podporovat hladký průběh výroby.

 • Podporovat provoz čistých prostor převzetím odpovědnosti za konkrétní prostory, zařízení, zásoby.

 • Spolupracovat s vedením a kolegy na optimalizaci výrobního procesu.

Požadavky

 • Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického směru, ideálně elektronika, fyzika, materiálové vědy, polovodiče nebo podobný obor.
 • Pozice je vhodná pro absolventy.
 • Schopnost pracovat v čistém prostředí, uchazeči nesmí trpět klaustrofobií (protože většinu času budou trávit v čistých prostorách).
 • Základní znalosti vakuové technologie, elektrotechniky a fyziky pevných látek.
 • Ochota učit se novým věcem.
 • Úroveň anglického jazyka dostatečná pro práci s technickou literaturou a pro technickou komunikaci s kolegy.
 • Schopnost pracovat v týmu, dobré komunikační schopnosti, smysl pro zodpovědnost, preciznost, slušnost.

Nabízíme

 • Příležitost pracovat v unikátním závodě na výrobu polovodičů.
 • Kariérní růst, odborné vzdělávání.
 • Konkurenční a motivující platové ohodnocení.
 • Příjemné a přátelské pracovní prostředí.
 • Podpora volnočasových aktivit.
 • Pět týdnů dovolené a 3 dny osobního volna.
 • Další zaměstnanecké výhody.

 

Přihlášky obsahující životopis, motivační dopis, kontakty na reference a další materiály, které uchazeč považuje za důležité, zasílejte na adresu office@astrumlt.com .

Are you interested in any
of the offered positions?

Then send us your resume!
Element Are you interested in any
of the offered positions?
1

Send us your professional CV

and a few words about yourself.
We carefully read all incoming CVs. If your professional background matches an opening, we will invite you for an interview as a candidate. Tell us more about yourself, as your desire to become part of our team along with other aspects of your career can always come in handy.

2

1st round of the selection process

In the first round, you will meet the team leader and our HR specialist, who will go over your professional background in detail, introduce the position and Astrum LT company.

3

2nd round of the selection process

Successful applicants from the first round are invited to an interview with the manager or team director and HR director. In this round, we will discuss your motivation and interest in more depth, and you may receive an assignment, a case study, or a requirement to complete psychometric tests.

4

3rd round of the selection procedure

The course of the third round is already very dependent on the specific position. The candidate already has detailed information about the positition, and has met the potential boss. Because we are a company with a strong team culture, it happens that even our CEO wants to get to know future team members before joining.

Our most valuable benefits of our laser solutions

Most valuable benefits of our laser solutions

Accuracy

Accuracy

Quality

Quality

Safety

Safety

Precise design

Precise design

Sustainability

Sustainability

Durability

Durability

State-of-the-art semiconductor laser production facility

Located in Czech Republic, Kralupy nad Vltavou the fab offers 6,000m² of total engineering area, including 2,000m² of clean room.

Registered office Registered office:
U Dýhárny 1177,
27801 Kralupy nad Vltavou,
Czech republic
2,000m²
Clean room